1 czerwca 2006 r.

Zdjęcie wykonane po spotkaniu autorskim z Wandą Chotomską, które odbyło się w sali rajców kłodzkiego ratusza. Od lewej w pierwszym rzędzie:Włodzimierz Turczynin, Bartosz Litwin, Tomasz Żabski. W drugim rzędzie  od lewej: Bożena Lebiedź, Katarzyna Gloger, Maria Kowalcze, Joanna Młynarowicz, Lucyna Gawryś-Kalita, Anna Karolewicz, Małgorzata Majerowicz, Wanda Chotomska, Danuta Dąbrowska, Jadwiga Rogalska, Ewa Piórkowska (dyr. biblioteki).