10 czerwca 2021 r. spotkanie autorskie w Filii Nr 1 Pod Pegazem z Krystyną Oniszczuk Awiżeń.

Podczas spotkania promowana będzie najnowsza publikacja Krystyny Oniszczuk-Awiżeń „Pionierskie lata 1945-1950”. Książka zawiera wspomnienia pionierów, wycinki prasowe oraz mnóstwo różnych informacji związanych z organizacją powojennego życia przybyłych tu osadników. Publikację wzbogacają liczne unikatowe ilustracje, niektóre z nich pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Książkę opublikowała Oficyna Wydawnicza „Brama”, można ją nabyć m.in. w kłodzkich księgarniach.
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń  jest kłodzczanką, historykiem, muzealnikiem i redaktorem Oficyny Wydawniczej „Brama”, a także twórcą i współtwórcą wielu wydawnictw regionalnych m.in.: biografii Josepha Köglera wydanej przez OW „Brama”, a także ciekawego tryptyku wydanego przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej: „Kłodzko na dawnej karcie pocztowej”; „Zdroje Ziemi Kłodzkiej na dawnej karcie pocztowej” oraz „Atrakcje turystyczne Ziemi Kłodzkiej na dawnej karcie pocztowej” – do kupienia w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.