13 stycznia zapraszamy na spotkanie

{gallery}2016awizen{/gallery}

Październikowy Benefis zapoczątkował obchody 70-lecia kłodzkiej Biblioteki, chcemy je zakończyć pod koniec maja 2016 roku.
W tym okresie planujemy wspólnie z Kłodzkim Towarzystwem Oświatowym przeprowadzić dwa konkursy: “Exlibris Siedemdziesięciolecia”, “70 tekstów na 70 lat”. Od stycznia 2016 roku rozpoczynamy cykl spotkań “70. Jubileusz – okiem kłodzkiej Biblioteki”, w którym chcemy zwrócić uwagę na osoby ważne dla naszej placówki. Pierwszymi naszymi gośćmi będą Krystyna i Mirek Awiżeniowie, których historyczna i dziennikarska uwaga towarzyszy naszej Bibliotece od lat dziewięćdziesiątych. Nasza współpraca zintensyfikowała się zwłaszcza podczas konkursu “Gazeta Szkolna – wizytówką szkoły”. W latach 198-2010 odbyło się 10 edycji tego konkursu, a Oficyna Wydawnicza “‘Brama” wydawca “Gazety Prowincjonalnej” organizowała warsztaty dla wyróżnionych młodych dziennikarzy.