57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. 74 865 74 80, e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.klodzko.pl

28 czerwca 1958 roku.

Oficjalne pożegnanie odchodzących na emeryturę pracownic kłodzkiej biblioteki: Antoniny Wierzbickiej (kierownik biblioteki) i Janiny Kaliniewicz, które odbyło się w Powiatowym Domu Kultury w Kłodzku. Na zdjęciu siedzą, od lewej: Janina Kaliniewicz, Antonina Wierzbicka, Jerzy Śmigla (Przewodniczący Prezydium Rady Narodowej), Maria Mosiądz.

ZOBACZ TEŻ

1 czerwca 2006 r.

Zdjęcie wykonane po spotkaniu autorskim z Wandą Chotomską, które odbyło się w sali rajców kłodzkiego ratusza. Od lewej w pierwszym rzędzie:Włodzimierz Turczynin, Bartosz Litwin,...

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w 1995 r.

Od lewej siedzą: Zofia Łukasiewicz (kier. Dz. Opracowania), Anna Bielawska (kier. Filii dla Dzieci i Młodzieży), Anna Gałczyńska-Chlebicka (kier. Filii nr 2), Krzysztof Filipowicz...
Skip to content