28 czerwca 1958 roku.

Oficjalne pożegnanie odchodzących na emeryturę pracownic kłodzkiej biblioteki: Antoniny Wierzbickiej (kierownik biblioteki) i Janiny Kaliniewicz, które odbyło się w Powiatowym Domu Kultury w Kłodzku. Na zdjęciu siedzą, od lewej: Janina Kaliniewicz, Antonina Wierzbicka, Jerzy Śmigla (Przewodniczący Prezydium Rady Narodowej), Maria Mosiądz.