Ukazał się drugi numer „Półrocznika”

Ukazał się drugi numer „Półrocznika” – Gazeta Bibliotek Powiatu Kłodzkiego, można ją otrzymać bezpłatnie we wszystkich bibliotekach publicznych naszego powiatu.