Kłodzki Uniwersytet III Wieku po raz kolejny odwiedził naszą bibliotekę

Kłodzki Uniwersytet III Wieku po raz kolejny odwiedził naszą bibliotekę. Tym razem w celu zapoznania się ze sztuka kolażu.
Najpierw krótki wstęp dokonany przez Klaudię Lutosławską – Nowak, historia, znani twórcy czyli Picasso, Braque i Matisse a także mniej znani jak czeski artysta Jiři Kolař. Przedstawiona zostały też kolaże noblistki Wisławy Szymborskiej – minimalistyczne kompozycje, tworzone w poszukiwaniu nowych, zaskakujących znaczeń, wykorzystują zderzenia obrazów, a czasami słów.
Poraz Kolejny z wycinków gazetowych wykonać jedyny niepowtarzalny własny kolaż. Poniżej prezentujemy efekty pracy słuchaczek Uniwersytetu III Wieku.Kłodzki Uniwersytet III Wieku po raz kolejny odwiedził naszą bibliotekę. Tym razem w celu zapoznania się ze sztuka kolażu.