77.Spotkanie z Twórcą

 

O swojej „niecodziennej codzienności” 28 marca 2012 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Kłodzku – rozmawiała ze swoją publicznością – Maja Dzierżyńska – żywa legenda kłodzkiej kultury. Tym spotkaniem zainaugurowała otwarcie „Saloniku Literackiego”, gdzie w dniu powszednim – czytelnicy naszej Biblioteki mogą przeczytać codzienną prasę. W trakcie spotkania Maja Dzierżyńska wspominała Kłodzkie Wiosny Poetyckie i zebrania Kłodzkiego Klubu Literackiego. Opowiadała o pracy w Kłodzkim Muzeum i związanych z nim ludziach kultury. Nie zabrało też wspomnień o pracy w Galerii BWA, której poświęciła ponad dwadzieścia lat swojego życia, wystawiając w niej prace wybitnych artystów. Wspominała  także  znajomość i współpracę z kłodzkimi poetami – Anną Zelenay  i Janem Kulką.
Z wykształcenia historyk sztuki – Maja Dzierżyńska – animator kultury jest krytykiem sztuki, poetką, i członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego w Katowicach. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii jej  autorstwa, którą można oglądać do 21 kwietnia br.