78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.