Antoni Olgierd Misiak

Antoni Olgierd Misiak, ur. 25 VI 1939 w Warszawie, zm. 6 V 2011 w Kłodzku. Ukończył Technikum Mechaniczne w Kłodzku (1957), 1957-1960 student Politechniki Wrocławskiej.1960-2000 zatrudniony w Kłodzkiej Fabryce Urządzeń Technicznych (po 1989 Zetkama), technolog, kierownik działu rozwoju. 1970-1976 przewodniczący rady pracowniczej w KFUT. 7 X 1957 uczestnik wiecu studenckiego we Wrocławiu przeciwko likwidacji tygodnika „Po Prostu”.
28-31 VIII 1981 współorganizator i uczestnik strajku w KFUT, członek KS. Od IX 1980 w „S”; członek KZ w KFUT; od 31 VIII 1980 współorganizator (z Markiem Dikelmanem, Mirosławem Płoskim i Piotrem Ziemackim) Punktu Konsultacyjnego „S” w Kłodzku. Od 1981 przewodniczący MKK „S” Ziemi Kłodzkiej; w VI 1981 delegat na I WZD Region Dolny Śląsk; IX/X 1981 delegat na I KZD. 1989-1991 działacz „S” Ziemi Kłodzkiej; III 1989 – IV 1991 szef Rady Pracowniczej w KFUT/Zetkamie; 1990-1992 działacz Stowarzyszenia Akcjonariatów Pracowniczych; 1990-1999 przewodniczący rady nadzorczej Zetkamy. Od 1978 do lat 90. członek Kłodzkiego Klubu Literackiego, poeta, prozaik, W 1976 r. debiutuje w ”Życiu Literackim” opowiadaniem „Polowanie”. Wyróżniany w konkursach poetyckich, m.im. W gdańskiej „Czerwonej Róży”, „Odgłosach” i dwukrotnie w turnieju „O laur Gryfa Słupskiego”.
Autor m.in. tomiku wierszy Piąta wyprawa Krzysztofa Kolumba do Indii Zachodnich 1960-2000 (2004) oraz opowieści Teoria przemian (2010).

2010 nowa ruda