9.Obraz Matki Boskiej tula¦Ęcej S¦üw.Jana Paw+éa II – Bacalar

9.Obraz Matki Boskiej tula¦Ęcej S¦üw.Jana Paw+éa II - Bacalar