Bezpieczny senior

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku spotkali się 23 marca
w Filii “Pod Pegazem” na pogadance
pt.”Bezpieczny senior” z czytelniczkami biblioteki. Spotkania takie
przyczyniają się do eliminowania zagrożenia
i niebezpieczeństw , na jakie narażone są osoby starsze. Zaprezentowano
filmy : Metoda na wnuczka,
Super oferta, Bezpieczna altana. Spotkanie z policją miało na celu
wyczulić starsze osoby na oszustów.
Seniorzy chętnie korzystają z organizowanych przez bibliotekę spotkań .