Bibliografia regionalna powiatu kłodzkiego

Bibliografia regionalna powiatu kłodzkiego  – baza danych zawiera opisy bibliograficzne artykułów dotyczących powiatu kłodzkiego ukazujących się w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Baza obejmuje okres od 2000 roku i na bieżąco jest uzupełniana. Opisy bibliograficzne sporządzane są  z autopsji, klasyfikowane i szeregowane według  układu schematu zagadnień przyjętych w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

W naszych zasobach znajduje się kolekcja dokumentów życia społecznego (DŻS-ów), która uzupełniana jest retrospektywnie oraz na bieżąco od 1951 roku. Zawiera materiały ulotne o charakterze informacyjnym dotyczące wszelkich aspektów życia społecznego i kulturalnego regionu.  Baza dostępna jest na stronie Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego.

 

 

LINK DO STRONY