BiblioNews – abolicja – podatki

abolicja – biblionews – podatki – prawo 6/22/2015 Barbara Maria Morawiec

Biblioteka, która zwalnia czytelnika z opłat karnych, nie musi wystawiać do końca lutego dokumentu PIT-8C, w którym wykazuje wysokość przychodu z tego tytułu – wyjaśnił w trzech interpretacjach Minister Finansów. O podatku nie ma mowy!

Zmienił w ten sposób dokumenty wydane przez dyrektora katowickiej izby 22 lipca 2009 r. i 20 marca 2014 r. oraz dyrektora izby w Poznaniu z 21 stycznia 2015 r. We wszystkich wcześniejszych interpretacjach urzędnicy uznali, że czytelnicy muszą płacić PIT od umorzonej kary. Takiego samego zdania dyrektor katowickiej izby był jeszcze potem w dokumencie z 30 kwietnia 2015 r. nr IBPBII/1/4511-132/15/DP. Nie został on jednak zmieniony przez Ministra Finansów i ciągle obowiązuje.

We wszystkich sytuacjach pytanie zadawały biblioteki, które za przetrzymanie wypożyczonych książek naliczały opłaty karne. Część czytelników występowała o ich umorzenie. Biblioteki czasem rozpatrywały takie wnioski pozytywnie. To jednak wiązało się z pytaniem, czy po stronie czytelników powstaje z tytułu umorzenia opodatkowany przychód z innych źródeł. Wtedy biblioteki musiałyby wystawiać dokument PIT-8C i przesłać go do końca lutego zarówno czytelnikom, jak i właściwemu urzędowi skarbowemu.