Biblioteka rocznicowo

Do 20 lutego 2019 roku w holu Czytelni kłodzkiej biblioteki można obejrzeć prezentację poświęconą dwóm historycznym okazjom: 560 rocznicy powstania Hrabstwa Kłodzkiego, które w 1459 roku ustanowił na naszym terenie król Jerzy z Podiebradów oraz 20-leciu Powiatu kłodzkiego, który w wyniku reformy administracyjnej zaczął funkcjonować od 1 stycznia 1999 roku. Ważne i znaczące wydarzenia historyczne, z przeszłości odległej, jak i całkiem współczesnej, są dobrym pretekstem do prezentacji bogatego księgozbioru regionalnego (w języku polskim i niemieckim) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, z którego można skorzystać na miejscu. Kłodzka biblioteka posiada największy wśród bibliotek powiatu zbiór wydawnictw przedwojennych i powojennych dotyczących historii, kultury i geografii Hrabstwa Kłodzkiego i Ziemi Kłodzkiej. Czytelnia czynna jest w dni powszednie (oprócz czwartków) od godz. 10.00 do 18.00. Serdecznie zapraszamy.