Biblioterapia – wykład dla Uniwersytetu III Wieku w Kłodzku

W poniedziałek 29 października 2018 r. w Saloniku Prasowym kłodzkiej biblioteki Uniwersytet III Wieku uczestniczył w wykładzie przygotowanym przez Klaudię Lutosławską-Nowak pt.:„Biblioterapia – recepta na życie”. Biblioterapia opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu terapeutycznych wartości literatury. Może stać się czynnikiem redukującym stresy powstałe w wyniku choroby, pobytu w szpitalu czy też niepełnosprawności. Wykład ilustrowany prezentacją przedstawił rys historyczny tej terapii oraz subiektywnie wybrane lektury dotyczące m.in. problemów zaburzeń psychicznych, przemocy w rodzinie, przewlekłej choroby.