„by wrócić na chwilę / która się rozszerza”

Maja Dzierżyńska – wspomnienie.

Wspierając się słowami Wisławy Szymborskiej można dodać nieśmiało, że to „Jedna z tych ziemskich chwil/ proszonych, by trwały”. Jeszcze jedno spotkanie z Mają Dzierżyńską. Inne, bez jej słów, gestów, uśmiechu. Pozostanie tęsknota za mądrym słowem pani Mai. Zawsze towarzyszyło to napięcie i czekanie, kiedy zabierze głos. Wszyscy czekaliśmy…

Przyjechała z Wielkopolski w 1968 r., zatrzymała się na przystanku Kłodzko. Już do końca swoich dni związana z tym miastem, 50 lat twórczej pracy z ogromną pasją. Historyk sztuki, animatorka kultury, wieloletnia dyrektorka galerii Biuro Wystaw Artystycznych w Kłodzku, wcześniej związana z Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Publicystka, krytyk sztuki współczesnej, autorka wielu wystaw artystycznych, artykułów o sztuce, katalogów. Osoba wyjątkowa w kłodzkim środowisku twórczym, autorytet. Współorganizatorka życia kulturalnego i artystycznego naszego miasta. Niezwykła erudytka. Również poetka – tomik „Umykają mi chwile” (KTO 2014, Kłodzko). Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Uczestniczka wystaw Kłodzkiego Klubu Fotograficznego, w tym kilku indywidualnych. Nazywana przez przyjaciół kobietą renesansu. Gość Spotkań z Twórcą w kłodzkiej bibliotece, kilka wystaw fotografii u nas, uczestniczka prawie wszystkich wieczorów. Od dawna w przyjaźni z biblioteką. Zawsze wspierająca projekty w wypożyczalni PiMBP. Rok temu choćby poetyckie życzenia urodzinowe dla Bolesława Leśmiana. Teraz Panorama Niepodległości, trochę inaczej… Odwiedzając wypożyczalnię, można zobaczyć mini wystawę – wspomnienie o Mai Dzierżyńskiej. To tylko niewielki fragment z twórczej aktywności artystki. Ukłon a także podziękowanie. Trochę historii utrwalonej w kronice bibliotecznej, kilka fotografii ze spotkań, rozmowy – wywiady z czasopism: „Ziemia Kłodzka” i „Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej”. Też jej felietony o kłodzkiej kulturze i artystach zamieszczone w dodatku do gazety – „Przegląd Kulturalny”. I skrót, w formie dokumentów życia społecznego, z bogatego dorobku Biura Wystaw Artystycznych, kiedyś przecież w bliskim sąsiedztwie z biblioteką. I jeszcze Maja Dzierżyńska w obiektywie Tadeusza Jażdżewskiego (1968 r.), zdjęcie (raczej przedruk) z początku swojej kłodzkiej historii, chwila zatrzymana, pięknie utrwalona przez innego artystę…

Zapraszamy serdecznie, by przyjść, powspominać, usiąść przy stole, czytać jej wiersze „jak mydlana bańka”, bo „nie chodzi o słowa/ ale o tę ciemną nutę/ w nas”…

(M. K.)