57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. 74 865 74 80, e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.klodzko.pl

Regulaminy

Regulamin usług reprograficznych

Regulamin usług reprograficznych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku §1 Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PiMBP w Kłodzku Nr 1/2004 z dnia...

Regulamin korzystania z Czytelni Multimedialnej

REGULAMIN CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ do pobrania w formacie PDF - kliknij tutaj. ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE ZASAD POBIERANIA ODPŁATNOŚCI W CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ do pobrania w formacie PDF -...

Regulamin korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej

Regulamin korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku. § 1 Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza dla czytelników materiały...

Regulamin Czytelni Ogólnej

REGULAMIN CZYTELNI OGÓLNEJ do pobrania w formacie PDF - kliknij tutaj

Regulamin korzystania ze stanowiska internetowego

Regulamin korzystania ze stanowiska internetowego. §1 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku zapewnia użytkownikom możliwość korzystania z wyznaczonego urządzenia komputerowego, zwanego dalej stanowiskiem internetowym,...
Skip to content