Pamiętamy

Jak co roku pamiętamy o założycielu kłodzkiej biblioteki Bohdanie Bilińskim. Cześć Jego pamięci.

Chwila zadumy nad grobem kłodzkiej poetki.