Cykl szkoleń „Biblioteka dla młodego człowieka”

Wczoraj 28.06.2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach szkolenia Biblioteka dla młodego człowieka” skierowanego do bibliotekarzy powiatu kłodzkiego, w którym działa 14 bibliotek st. podstawowego i 34 filie. Powiatowe biblioteki zatrudniają ponad 80 pracowników merytorycznych. Wielu bibliotekarzy przyznaje, że nie wie co młodzi ludzie myślą i czego tak naprawdę oczekują od biblioteki. Często nie potrafią również w skuteczny sposób komunikować się z nastolatkami, zwłaszcza w pracy z większą grupą. Zauważalny jest też spadek aktywności czytelniczej młodzieży, zwłaszcza dawnych gimnazjalistów. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Partnerstwo dla Książki – ma pomóc bibliotekarzom w znalezieniu rozwiązań, dzięki którym biblioteki staną się miejscem chętnie odwiedzanym, atrakcyjnym i inspirującym dla młodych ludzi. Szkolenie „Nasza biblioteka czyli potrzeby młodzieży” – zajęcia w zakresie komunikowania się z młodzieżą poprowadziła Barbara Pełyńska, absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, psychologii, ukończyła też studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji, socjoterapii, doradztwa zawodowego.