Czesław Borsowski

Czesław Borsowski – poeta, nauczyciel, administrator, debiutował w Kłodzkim Almanachu Literackim (1967). Laureat kilku nagród
i wyróżnień w konkursach poetycki.  Mocno związany z ziemią kłodzką.  W 1983 roku napisał zbiór wierszy Tężenie w słowie. W 2014 roku wydał tomik Przeźroczysty instrument. Zalicza się do poetów egzystencjalnego konkretu nie unikających zaangażowania w sprawy społeczne, świadomie zachowujących dystans wobec przejawów bieżącego życia literackiego.

przeźroczysty