Częste pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Czytelników pytania dotyczące korzystania z Biblioteki.

1. Od ilu lat można się zapisać do biblioteki?
Nie ma ograniczeń wiekowych przy korzystaniu z biblioteki. W przypadku osób niepełnoletnich za czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Co jest potrzebne, by zapisać się do biblioteki?

Aby zapisać się do biblioteki niezbędny jest dowód osobisty, wypełnienie przez Czytelnika karty zapisu oraz zobowiązanie się podpisem do przestrzegania regulaminu oraz wykupienie karty bibliotecznej niezbędnej przy korzystaniu z zasobów biblioteki (koszt karty wynosi 1 zł).

3. Czy korzystanie z biblioteki lub czytelni jest płatne?

Nie. Korzystanie z wypożyczalni oraz czytelni jest bezpłatne. Koszt karty bibliotecznej niezbędnej przy korzystaniu z zasobów biblioteki wynosi 1 zł, natomiast duplikatu – 10 zł.

4. W jakich godzinach jest czynna biblioteka?

Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia działów biblioteki oraz filii są dostępne w zakładce Godziny otwarcia.

5. Gdzie znajduje się biblioteka?

Informacje o lokalizacji działów biblioteki oraz filii są dostępne tutaj.

6. Ile książek można wypożyczyć jednorazowo?
Jednocześnie można wypożyczyć 5 woluminów.

7. Na jaki czas wypożycza się książki?

Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

8. Czy na terenie biblioteki można skorzystać z internetu?
Tak. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z internetu znajdują się w Regulaminie.

9. Czy na terenie biblioteki można skorzystać z ksero?
Tak. Szczegółowe informacje dotyczące usług kserograficznych znajdują się w Regulaminie. 

10. Jakie są zasady korzystania z biblioteki?
Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczalni są określone w regulaminie dostępnym tutaj.

11. Jakie rodzaje książek obejmuje księgozbiór biblioteki?

Księgozbiór uniwersalny: beletrystyka, literatura popularnonaukowa i naukowa ze wszystkich dziedzin wiedzy.

12. Jak można przedłużyć okres wypożyczenia książki?
Telefonicznie (pod numerem 074 865 74 80) lub osobiście – maksymalnie dwukrotnie, o ile nie ma zapotrzebowania na daną książkę ze strony innych Czytelników. Do przedłużenia okresu wypożyczenia książki nie jest konieczne przyniesienie danej książki.

13. Czy w księgozbiorze biblioteki są podręczniki szkolne?
Nie – ze względu na ich różnorodność nie jest to możliwe. 

14. Książki jakich autorów są najczęściej wypożyczane?
Czytelnicy najczęściej pytają o książki takich autorów jak: Dan Brown, Katarzyna Grochola, Ryszard Kapuściński, Norman Davis, William Wharton, Jonathan Carroll, Paulo Coelho, Janina Chmielewska.

15. Czy z biblioteki mogą korzystać tylko mieszkańcy Kłodzka?
Nie tylko – Czytelnicy biblioteki pochodzą z różnych miejscowości.

16. Czy w księgozbiorze biblioteki są książki w językach obcych?
Tak. Księgozbiór zawiera książki w językach: angielskim, niemieckim, czeskim i rosyjskim.

17. Co należy zrobić, gdy zagubiono kartę biblioteczną?

Należy przyjść do biblioteki z dowodem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, itp) w celu wydania nowej karty bibliotecznej. Opłata za wydanie duplikatu karty bibliotecznej wynosi 10 zł.

18. Czy w bibliotece można nabyć plan Kłodzka?
Tak – w bieżącej sprzedaży są plany miasta.

19. Jakie informacje należy spisywać z katalogów?

Z katalogu należy podać autora i tytuł książki oraz jej sygnaturę, czyli numer podany w prawym górnym rogu karty katalogowej (w przypadku katalogu kartkowego) lub numer z pola “Sygnatura” w szczegółach egzemplarza (w przypadku katalogu online).