Dobre Książki i Kawa

Zapraszamy na spotkanie z autorami antologii Rozkład jazdy. Dwadzieścia lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku.

Wydana w listopadzie 2012 roku antologia Rozkład jazdy. Dwadzieścia lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku, to  prawie 800 stron, syntezy o dolnośląskiej prozie, poezji i dramacie, sylwetki kilkudziesięciu autorów,teksty o 12 miastach regionu i dolnośląskich czasopismach – pod red. Jacka Bieruta, Wojciecha Browarnego i Grzegorza Czekańskiego.


Jacek Bierut – ur.1964, studiował filologię polską na uniwersytetach we Wrocławiu i Lublinie. Autor trzech tomików poetyckich: Igła (2002), Fizyka (2008), Frak człowieka(2011) oraz dwóch powieści: PIT (2007) i Spojenia (2009). Laureat nagród im. Kazimiery Iłłakowiczówny i Fundacji Kultury. Współzałożyciel Fundacji Na Rzecz Kultury I Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. Mieszka we Wrocławiu.

Grzegorz Czekański – ur.1984, krytyk literacki, redaktor, księgarz. Publikował. Pochodzi z Bielawy, mieszka w Wołowie. Współzałożyciel Fundacji Na Rzecz Kultury I Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. Prowadzi wrocławską cafe księgarnię Tajne Komplety.

Karol Maliszewski -ur. 1960, absolwent filozofii, adiunkt w Instytucie  Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydał dziewięć tomików poetyckich, trzy tomy prozy i pięć tomów szkiców krytyczno – literackich, ostatnio Potrawy pośmiertne(2010), Sajgon (2009). Laureat nagród im. Barbary Sadowskiej (1997), im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999), w 2007 nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Mieszka w Nowej Rudzie.

 

{jcomments on}