57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. 74 865 74 80, e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.klodzko.pl

Regulamin korzystania ze stanowiska internetowego

Regulamin korzystania ze stanowiska internetowego.

§1

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku zapewnia użytkownikom możliwość korzystania z wyznaczonego urządzenia komputerowego, zwanego dalej stanowiskiem internetowym, zapewniającym łączność internetową.

§2

Ze stanowiska internetowego może korzystać osoba, która posiada aktualną kartę biblioteczną, zapoznała się z niniejszym regulaminem i zaakceptowała jego postanowienia. Warunkiem korzystania ze stanowiska internetowego jest pozostawienie przez użytkownika karty bibliotecznej u pracownika dyżurującego w dziale oraz wpisanie się do rejestru udostępnień.

 

§3

Stanowisko internetowe służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników. Zabrania się wykorzystywania go do celów komercyjnych, a także sprzecznych z obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego oraz dostępu do materiałów pornograficznych.

 

§4

Korzystanie z usług internetowych jest nieodpłatne i ogranicza się do przeglądania zasobów sieci Internet przy użyciu przeglądarek internetowych. Użytkownik może korzystać ze stanowiska internetowego przez maksymalnie jedną godzinę – po upływie tego czasu zobowiązany jest zwolnić stanowisko osobie oczekującej.

§5

Użytkownikowi korzystającemu ze stanowiska internetowego zabrania się:
– korzystania z własnych nośników elektronicznych: dysku, dyskietki, płyt CD, pamięci przenośnych,
– zmiany konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym twardym dysku komputera,
– zmiany ustawień geometrii obrazu w monitorze komputera,
– samowolnego instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na lokalnym dysku twardym komputera,

§6

Użytkownik ma prawo, za uprzednim powiadomieniem pracownika dyżurującego w dziale, do skopiowania części danych z Internetu na dyskietki lub płyty CD zakupione u pracownika dyżurującego w dziale lub do wykonania wydruków plików. Opłaty wynoszą odpowiednio:
– zakup dyskietki – 1,30 zł
– zakup płyty CD – 2,00 zł
– wydruk 1 strony A4 (czarno-biały) – 0,30 zł

§7

Pracownik dyżurujący w dziale ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze. Może też uniemożliwić użytkownikowi korzystanie ze stanowiska, jeżeli uzna, że korzystający z Internetu wykonuje czynności niepożądane lub narusza postanowienia niniejszego regulaminu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy. W przypadku zakłóceń lub problemów związanych z pracą urządzenia na stanowisku internetowym użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić to dyżurującemu pracownikowi.

 

§8

W przypadku naruszenia zasad korzystania ze stanowiska internetowego, określonych w niniejszym regulaminie, a także ogólnych zasad korzystania z Biblioteki określonych w regulaminach działów PiMBP w Kłodzku, użytkownik może być pozbawiony prawa do korzystania z usług internetowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik odpowiedzialny za stanowisko internetowe. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do dyrektora PiMBP w Kłodzku.

§9

Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2008.

ZOBACZ TEŻ

Jak przedłużyć termin zwrotu książek

MAK+ oferuje czytelnikowi: dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetusprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniachprzeszukiwanie zawartości kataloguzamawianie/rezerwowanie książkielektroniczną obsługę wypożyczeńprzeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+żeby...

Regulamin Wypożyczalni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku.

Regulamin Wypożyczalni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku. 1.1. Wypożyczalnia jest czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od ...
Skip to content