Dzień bibliotekarza 1976 r.

Na zdjęciu siedzą (od lewej): Marta Jelin, Danuta Smosna, Zofia Tabaka, Kazimiera Szadurska: w drugim rzędzie (od lewej): Adam Ditrych, Eleonora Grodzka, Joanna Osypiuk, Krystyna Fischer, Helena Plachoć, Janina Piechota, Anna Bielawska.