GRY PLANSZOWE w BIBLIOTECE – szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu kłodzkiego

Zjawisko gier planszowych od kilku lat przeżywa swój renesans. Co raz częściej organizowane są spotkania, konwenty, warsztaty z „planszówkami”, które cieszą się ogromną frekwencją zarówno ze strony dzieci, dorosłych jak i młodzieży. Jednym z miejsc, idealnych na zorganizowanie takich spotkań wydaje się być właśnie biblioteka.

Dlatego też dnia 2 sierpnia 2018 r. kłodzka biblioteka zorganizowała szkolenie na ten temat, w ramach projektu Biblioteka dla młodego człowieka – cykl 4 szkoleń dla bibliotekarzy powiatu kłodzkiego dofinansowanego ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Szkolenie przeprowadził Rafał Pleśniak – z zawodu nauczyciel bibliotekarz, absolwent Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Współzałożyciel w 1994 roku Kłodzkiego Klubu Gier Fabularnych „CHAOS”, wieloletni działacz na polu gier fabularnych i planszowych w stolicy powiatu oraz poza nim.

Głównym celem szkolenia było ukazanie możliwości pozyskania nowych czytelników poprzez stworzenie klubu gier planszowych. Podczas zajęć bibliotekarze zapoznali się z historią i rodzajami gier planszowych, zjawiskiem tzw. crowdfundingu. Ponadto zostały omówione podstawy projektowania gier, z myślą o wykorzystaniu tej wiedzy przy prowadzeniu zajęć w bibliotekach/czytelniach. Na zakończenie szkolenia uczestnicy wymienili się własnymi doświadczeniami i mogli pograć w przyniesione przez trenera gry.