Historia Droszkowa

We wrześniu 2015 roku w kłodzkiej bibliotece odbyło się spotkanie pt. “Kiedy mówią kamienie. Posągi sakralne, przydrożne krzyże i tablice pamiątkowe w Droszkowie w Górach Złotych” –

z urodzonym w Trzebieszowicach (1936 r.), niemieckim prof. Nikolausem Fischerem. Obecnie jest emerytowanym profesorem chemii. Ciągle jednak wraca do krainy swojego dzieciństwa, gromadząc dokumenty i fotografie dotyczące Droszkowa i okolic. Dzięki swojej pracy badawczej opracował i wydał monografię Droszkowa od XVII w. do 1945 roku. Na spotkaniu opowiadał o swojej pracy nad kolejną publikacją dotyczącą droszkowskich posągów, tablic pamiątkowych, kapliczek i krzyży przydrożnych, historii ich powstania, fundatorów, budowniczych. Na początku lutego 2017 roku biblioteka otrzymała pięknie wydaną książkę “Przyczynki do historii Droszkowa w powiecie kłodzkim na Śląsku”, w której wyżej wzmiankowane spotkanie zostało opisane i opatrzone fotografiami.