Historycznie w kłodzkiej bibliotece

W czwartkowe popołudnie w pierwszy dzień lata (21.06) miłośnicy ziemi kłodzkiej mieli okazję spotkać się w Filii pod Pegazem PiMBP w Kłodzku z dwoma historykami – Krystyną Oniszczuk-Awiżeń i bohaterem jej książki – Josephem Köglerem. Wydana niedawno publikacja „O dawnym hrabstwie kłodzkim i zasłużonym historyku Josephie Köglerze” jest efektem kilkuletniej pracy autorki. To pierwsze tak obszerne studium poświęcone temu wybitnemu pochodzącemu z Lewina Kłodzkiego historykowi z przełomu XVIII/XIX wieku, który opisywał i dokumentował Ziemię Kłodzką, stając się jednocześnie twórcą nowoczesnej historiografii kłodzkiej.
Autorka książki Krystyna Oniszczuk-Awiżeń jest kłodzczanką, historykiem, muzealnikiem i redaktorem Oficyny Wydawniczej „Brama”, a także twórcą i współtwórcą wielu wydawnictw regionalnych. Jej dzieło o Köglerze, to publikacja popularno-naukowa w całym tego słowa znaczeniu. Niezwykle interesująco, choć z naukową precyzją, opisuje biografię i twórczość historyka, tło historyczne w jakim przyszło mu żyć, przytacza fragmenty kronikarskich opisów miejscowości regionu i dodaje do tego dawne i współczesne ciekawostki dotyczące swojego bohatera. Z kolei dla tych, którzy sami mogą mieć ochotę zgłębić twórczość autora podaje wykaz prac Köglera wraz z miejscem ich publikacji i szczegółową bibliografię.
Spotkanie w kłodzkiej bibliotece, przygotowane wspólnie z Kłodzkim Towarzystwem Oświatowym, zgromadziło całkiem sporą grupę czytelników, którzy cenią Ziemię Kłodzką i chcą znać jej historię. I nikt nie wyszedł zawiedziony, bo Krystyna Oniszczuk-Awiżeń nie tylko napisała wspaniałą książkę o wybitnej postaci, ale także z niezwykłą pasją potrafiła o tym ciekawie opowiedzieć.
Marta Zilbert