IFLA „od kuchni”

Co robi szef supervisor’ów, jakie zadania ma supervisor, ilu wolontariuszy potrzeba, żeby Kongres sprawnie przebiegał? Ciekawość bibliotekarska została zaspokojona.

Na spotkaniu dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych, 12.10.br, przedstawiona została prezentacja o wolontariacie podczas IFLA – Wrocław 2017, przygotowana przez panią Joannę Golczyk. Swoimi spostrzeżeniami oraz spojrzeniem na światowe bibliotekarstwo, podzielił się także pan Sławomir Drogoś. Puenta – uczmy się języków obcych, a przynajmniej angielskiego.