Informacje – wrzesień 2015

Cyfrowy dostęp do źródeł .

Merkuriusz, czyli zintegrowana platforma polskich czasopism. Zasoby projektu Merkuriusz będą udostępniane za pomocą wcześniej utworzonej cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych Academica. Projekt rozpoczął się 1 października 2014 roku, a przewidywany termin zakończenia jest na 31 grudnia 2015 roku. Baza Merkuriusza po zakończeniu projektu będzie sukcesywnie aktualizowana. Istotą Merkuriusza jest digitalizacja ponad 2 tys. tytułów czasopism naukowych z listy czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z lat 2002-2014. W związku z tym, udostępnione zostanie ok. 700 tys. artykułów naukowych

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) jest kolejnym etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Nazwa serwisu FBC odzwierciedla jego charakter – serwis ten jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci PIONIER. Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze.

Obecnie dostępnych publikacji jest: 2 486 287, a planowanych: 44 857