Informacje

Od 2 stycznia 2007 roku w Wypożyczalni PiMBP w Kłodzku funkcjonuje elektroniczny system wypożyczeń.

Warunkiem korzystania z zasobów Wypożyczalni jest obowiązkowe wykupienie i okazywanie przy każdym wypożyczeniu elektronicznej karty bibliotecznej. Jednorazowa opłata za wydanie bezterminowej karty wynosi 1 zł, natomiast w przypadku jej utraty – 10 zł.

Termin zwrotu wypożyczonych książek (tylko do 5 woluminów i na okres nie dłuższy niż 30 dni) można przedłużyć dwukrotnie, o ile nie będzie na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Za przetrzymywanie zbiorów ponad ustalony termin pobierane są opłaty w kwocie 5 gr od każdej wypożyczonej książki za każdy dzień zwłoki.