Jak przedłużyć termin zwrotu książek

Samodzielnie przez stronę internetową:

  • w swojej przeglądarce otwieramy stronę Biblioteki, czyli www.biblioteka.klodzko.pl
  • klikamy na znajdujący się u góry z lewej strony KATALOG ONLINE
  • po kliknięciu na wejście do katalogu www.dzb.pl otworzy się nowe okno w przeglądarce
  • u góry tego nowo otwartego okna znajduje się zakładka MOJE KONTO, które należy otworzyć
  • w okienku ID UŻYTKOWNIKA/KOD KRESKOWY wpisujemy kod kreskowy ze swojej karty bibliotecznej
  • w okienku HASŁO wpisujemy datę urodzenia pisaną bez przerw i znaków w formacie RRRR-MM-DD (np. 19710825)
  • w okienku ODDZIAŁ BIBLIOTEKI wybieramy po rozwinięciu możliwości PiMBP Kłodzko.
  • klikamy na ZALOGUJ i już mamy dostęp do swojego konta
  • pojawi się lista, której pierwsza pozycja to WYPOŻYCZALNIA klikamy obok na liczbę, która oznacza ilość wypożyczonych aktualnie książek
  • otworzy się karta naszych wypożyczeń u góry której (po prawej stronie) znajduje się zakładka PRZEDŁUŻ WSZYSTKO po kliknięciu na ową zakładkę termin oddania książek zostanie przedłużony o kolejny miesiąc

 

OSOBIŚCIE – przychodząc do Biblioteki z kartą

TELEFONICZNIE – dzwoniąc na numer 74 865 74 80

ELEKTRONICZNIE – wysyłając e-mail na adres info@biblioteka.klodzko.pl z prośbą o przedłużenie podając dane adresowe Czytelnika i nr karty bibliotecznej.

KSIĄŻKI MOŻNA PRZEDŁUŻAĆ DWUKROTNIE ALE PRZED UPŁYWEM TERMINU POD WARUNKIEM, ŻE NIE SĄ JUŻ ZAREZERWOWANE.

PO PRZEKROCZENIU TERMINU KONTO CZYTELNIKA JEST ZABLOKOWANE I ZACZYNA SIĘ NALICZANIE KARY PIENIĘŻNEJ.

Instrukcja do pobrania – kliknij tu aby pobrać