Karol Maliszewski

Karol Maliszewski. Urodził się w 1960 r. w Nowej Rudzie, gdzie mieszka do dzisiaj. Absolwent filozofii, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Założyciel Noworudzkiego Klubu Literackiego Ogma. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wydał jedenaście tomików poetyckich, pięć tomy prozy i sześć tomów szkiców krytyczno-literackich i jednej bajki. Współpracował z kilkoma pismami literackimi, m.in. Odrą, Studium, Opcje, Topos, Twórczość, Fraza, Tygodnik Powszechny, Wersja, Akant, Res Publicą Nowa, Kresy, Czas Kultury, Twórczość, Gazeta Wyborcza.

Współredaktor antologii młodej poezji dolnośląskiej „Imiona istnienia”, Wrocław 1997. Opublikował kilkaset recenzji i szkiców. Jest laureatem nagród: im. Marka Jodłowskiego (1994), im. Barbary Sadowskiej (1997), im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999), im. Josepha Wittiga (2001), uhonorowany stypendium twórczym Wojewody Wałbrzyskiego oraz dwukrotnie stypendium twórczym Ministra Kultury i Sztuki, dwukrotnie nominowany do „Paszportu Polityki”. W maju 2007 r. nominowany do nagrody literackiej Nike za tom szkiców krytycznych „Rozproszone głosy” (2006).

IMG_2942-768x513