Karol Maliszewski przedstawia baśnie i legendy z Nowej Rudy i okolic.

30 czerwca 2021 r. odbyło się niezwykle udane spotkanie z Karolem Maliszewskim, który zaprezentował kłodzkim czytelnikom swoją nową książkę „Czarownice nad Włodzicą. Baśnie i legendy z Nowej Rudy i okolic”. Bajeczne historie, mroczne krainy, czarownice, magia przenikająca noworudzką okolicę, walka dobrego ze złem te właśnie motywy znalazły się w nowym projekcie Karola Maliszewskiego. Idea zebrania legend i baśni ziemi noworudzkiej towarzyszyła pisarzowi od kilku lat. W ubiegłym roku na facebooku zaczął publikować fragmenty tych opowieści. Spotkało się to z zainteresowaniem Renaty Zając redaktorki z wydawnictwa „Pasaże”, która zaproponowała autorowi nagranie ich w cyklu słuchowisk a następnie wydanie w formie książki. Po tych ustaleniach Karol Maliszewski przystąpił do pracy poprzedzonej dokładną kwerendą o czym świadczy zamieszczona w książce bibliografia. Wersja elektroniczna, która powstała dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez MKiDNiS, składa się z 28 słuchowisk, czytana jest przez aktorów Alinę Kamińską
i Kajetana Wolniewicza i jest jeszcze dostępna na stronie www.pasaze.com.pl. Tytuł projektu autor zaczerpnął z wcześniejszego felietonu, który ukazał się
w „Noworudzianinie. Karol Maliszewski założył też, że przedstawi historie o większości miejscowości znajdujących się w obrębie dawnego powiatu noworudzkiego.

I trzeba przyznać, że powstała książka piękna pod względem literackim, edytorskim i graficznym. Zachwyca bogactwo języka, precyzja, zróżnicowanie i prosta wciągająca opowieść. Interesujące ilustracje zostały wykonane przez Tatianę Tokarczuk. Wszystkich obecnych na spotkaniu urzekła pasja regionalna Karola Maliszewskiego, który z wielką swadą, ale też sympatią mówił o swojej „małej ojczyźnie”. Jego entuzjazm udzielił się wszystkim dlatego też wieczór autorski trwający prawie dwie godziny minął niepostrzeżenie. Był też czas na rozmowy kuluarowe, zakup książek i autografy.

IMG_3687 IMG_3688IMG_3696