Karol Maliszewski w projekcie III Podróż po ziemi kłodzkiej – Literacki Dolny Śląsk

Kłodzka biblioteka zaprasza 24 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00, na spotkanie z Karolem Maliszewskim – pochodzącym z Nowej Rudy, poetą, prozaikiem i krytykiem literackim. Jest laureatem nagrody im. Marka Jodłowskiego (1994), nagrody im. Barbary Sadowskiej (1997), im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999), im. Josepha Wittiga (2001). Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował osiem zbiorów wierszy – ostatnie to „Potrawy pośmiertne” (2010) i „Ody odbite” (2012) oraz siedem książek prozatorskich, m.in. „Faramucha” (2001), „Sajgon” (2009), „Manekiny” (2012), „Przemyśl-Szczecin”, (2013) (nominowana do Śląskiego Wawrzynu Literackiego). W roku 1999 ukazała się jego książka krytycznoliteracka pt. „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy”, a w 2001 druga książka tego typu, zatytułowana „Zwierzę na J. Szkice o wierszach  i ludziach”. Następnie wydał: „Rozproszone głosy. Notatki krytyka”(2006) (nominowana do Nagrody Nike), „Po debiucie” (2008), „Pociąg do literatury” (2010). Jest współautorem podręcznika „Jak zostać pisarzem” (2011). W 2018 roku wydał książkę „Poezja i okolice Między krytyką literacką a historią literatury”. Spotkanie odbywa się w ramach projektu  „III Podróż z książką po ziemi kłodzkiej – Literacki Dolny Śląsk” dofinansowanego z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury, z programu Partnerstwo dla Książki.

Koordynator projektu Klaudia Lutosławska-Nowak