Kiedy mówią kamienie.

Posągi sakralne, przydrożne krzyże i tablice pamiątkowe w Droszkowie w Górach Złotych. Piątkowe spotkanie (9.09.15) z prof. Fischerem poświęcone zabytkom Droszkowa zgromadziło liczną grupę zainteresowanych osób.

 Nasz gość Nikolaus Hartmut Fischer urodził się w 08.08.1936 r . w Trzebieszowicach. Dzieciństwo spędził u dziadków w Droszkowie. W 1946 roku został wysiedlony z rodziną do Westfalii. Od 1970 roku mieszka w Texasie – USA. Obecnie jest emerytowanym profesorem chemii. Ciągle jednak wraca do krainy swojego dzieciństwa, gromadząc dokumenty i fotografie dotyczące Droszkowa i okolic. Dzięki swojej pracy badawczej opracował monografię Droszkowa od XVII w. do 1945 roku. Obecnie przygotowuje publikację dotyczącą droszkowskich posągów, tablic pamiątkowych, kapliczek i krzyży przydrożnych, historii ich powstania, fundatorów, budowniczych. Wraz z żoną Helgą wspiera działania Towarzystwa Przyjaciół Droszkowa w Górach Złotych.

{gallery}2015kamienie{/gallery}