Kliknij. Sprawdź. Zrozum – jak świadomie korzystać z informacji.

Kłodzka biblioteka bierze udział w projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Kliknij. Sprawdź. Zrozum”, który poświęcony jest krytycznemu myśleniu, świadomemu korzystaniu z przekazów medialnych i ocenie wiarygodności informacji. W ostatnich latach poważnym problemem debaty publicznej na całym świecie jest rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości – tzw. „fake newsów”. Problem ten wzmacnia negatywne zjawiska obecne także w naszym kraju: podziały społeczne, trudność w prowadzeniu dialogu czy osiąganiu porozumienia. Celem naszej biblioteki jest przeprowadzenie cyklu szkoleń, które mogą przyczynić się do zmiany tej sytuacji. Udział w nich pomoże mieszkańcom naszego miasta bardziej świadomie korzystać z mediów (tradycyjnych i społecznościowych), a także oceniać rzetelność i prawdziwość rozpowszechnianych informacji. Odbyło się już jedno spotkanie skierowane do młodzieży, a w sierpniu – w ramach „Wakacji w bibliotece”, chcemy przeprowadzić warsztaty dla dzieci i młodzieży pt.: „Prawda czy Fałsz – jak rozpoznać „fake newsa”. Zapraszamy 8 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 do Czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku.

IMG_3308 IMG_3304 IMG_3302