„Kliknij. Sprawdź. Zrozum.”

Z radością informujemy, że nasza biblioteka jest jedną z sześciu bibliotek w Polsce wyróżnionych za realizację projektu „Kliknij. Sprawdź. Zrozum.” Od wakacji warsztaty z dziećmi, młodzieżą i seniorami prowadziły Elżbieta Lipska i Klaudia Lutosławska-Nowak, które w czerwcu wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym przez Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – pomysłodawcę i realizatora projektu.
Projekt „Kliknij. Sprawdź. Zrozum.” ma na celu pomoc w świadomym korzystaniu z przekazów medialnych, uczy jak weryfikować wiarygodność informacji i jak nie dać się nabrać na fake newsy, czyli nieprawdziwe wiadomości.
Gratulujemy wszystkim współlaureatom, a w szczególności MBP w Limanowej (Miejska Biblioteka w Limanowej), czyli w naszym mieście partnerskim.
Nagrodą dla każdej z bibliotek jest bon o wartości 1000 zł, a ponadto zwycięskie biblioteki na początku przyszłego roku zostaną zaproszone do kolejnego etapu szkoleń, który będzie przygotowywał do samodzielnego prowadzenia dłuższych procesów szkoleniowych i działań skupionych wokół krytycznego myślenia i dziennikarstwa obywatelskiego.
Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem w nich szkoleń – prosimy o kontakt z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kłodzku.