Kłodzka biblioteka dzieli się wiedzą

W mijającym roku kłodzka biblioteka wzięła udział w projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Kliknij. Sprawdź. Zrozum”, który był poświęcony krytycznemu myśleniu, świadomemu korzystaniu z przekazów medialnych i ocenie wiarygodności informacji. Wiedzą uzyskaną na szkoleniu dzieliliśmy się na zajęciach skierowanych do dzieci i młodzieży oraz do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

We wtorek 10 grudnia 2019 r. zostałyśmy zaproszone przez panie: Agnieszkę Zając i Monikę Małaszuk-Regulę na lekcje wychowawcze do klasy I “d” i I “h” z Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. Zajęcia przeprowadzone przez Klaudię Lutosławską-Nowak i Elżbietę Lipską nosiły tytuł.: „Prawda czy fałsz – jak rozpoznać fake newsy” , zostały przeprowadzone w formie warsztatów i spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.