Kłodzka biblioteka rozwija współpracę

Już po raz drugi, w ostatni czwartek miesiąca 24 listopada 2016 r., spotkaliśmy się w Saloniku Prasowym z nauczycielami-bibliotekarzami z kłodzkich szkół.

Nasze spotkania mają na celu wypracowanie wspólnego długofalowego programu działań wspierających rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży. Służą też wymianie doświadczeń oraz przedstawieniu oferty kulturalnej kłodzkiej biblioteki. Odpowiadamy też, jako placówka pełniąca zadania biblioteki powiatowe,j na potrzeby bibliotekarzy w zakresie szkoleń metodycznych. Na początku przyszłego roku przeprowadzimy szkolenie “Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci poprzez gry i zabawy”.