57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. 74 865 74 80, e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.klodzko.pl

Kłodzkie wypominki 2022

Kłodzkie wypominki, to projekt, który ma przywoływać wspomnienia – głównie o ludziach i tym, co znaczyli dla miasta. W ramach projektu powstała mapka kłodzkiego cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej, na której zaznaczone są miejsca spoczynku ludzi ważnych dla kłodzkiej społeczności. I to nie koniecznie z powodu sprawowanych przez nich funkcji, ale raczej ze względu na pamięć, którą po sobie pozostawili wśród żyjących. Obok znaczących artystów jak choćby Anna Zelenay (poetka) czy Wacław Brejter (malarz i dyrektor kłodzkiego muzeum), są tam wspomnieni nauczyciele, lekarze, żołnierze czy fotografowie, ale też fryzjerzy, piekarze i cukiernicy.
Mapkę „Kłodzkie Wypominki 2022” wydała Fundacja im. Tomasza Morusa w Kłodzku, a promujące ją spotkanie odbyło się 1 grudnia 2022 r. w Filii pod Pegazem kłodzkiej biblioteki. W spotkaniu uczestniczyli pomysłodawcy i twórcy projektu: Łada Ponikowska, Marta Zilbert i Łukasz Zilbert, którzy opowiedzieli skąd wziął się pomysł na to wydawnictwo, jaki przyświecał im cel oraz w jaki sposób zbierali informacje. W czasie rozmowy niemal każdy z przybyłych na spotkanie gości przywołał nazwiska osób, których działalność w mieście była powszechnie znana, i które mogłyby pojawić się w kolejnych edycjach mapy, gdyby taka miała kiedyś powstać.
Wspomnienia o Kłodzczanach, również tych, którzy zostali pochowani poza Kłodzkiem,  kontynuowane były także po zakończeniu oficjalnej części prezentacji przy kawie, herbacie i drobnym poczęstunku. A gdyby ktoś przegapił akurat to wspominkowe spotkanie – pewnie jeszcze nie raz będzie okazja, żeby porozmawiać o dawnym Kłodzku i jego mieszkańcach, którzy pozostali w pamięci potomnych.

ZOBACZ TEŻ

Uwaga Czytelnicy – wyczerpała się pula kodów do Legimi na I kwartał 2023 roku

Kolejne kody będą dostępne od 3 kwietnia. Liczba kodów jest ograniczona - będzie decydowała kolejność Państwa zgłoszeń.
Skip to content