Kłodzkie Zaduszki literackie

 

Słuchacze Uniwersytetu III Wieku 30 października 2017 r. wzięli udział w zajęciach w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kłodzku. Wykład i prezentacja przygotowane przez Klaudię Lutosławską – Nowak dotyczył nieżyjących już kłodzkich poetów i pisarzy. Została zaprezentowana twórczość: Anny Zelnay, Jana Kulki, Zenona Rzeplińskiego, Michała Fostowicza Zahorskiego
i Antoniego Olgierda Misiaka. Spotkanie odbyło się w atmosferze zadumy i refleksji nad przemijaniem i ulotnością życia.