Kobiecy Lwów – spotkanie z Beatą Kost w ramach DKK

 

Spotkanie autorskie z lwowianką Beatą Kost, zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki zgromadziło w Czytelni kłodzkiej biblioteki ponad 80 osób. Obok członkiń Dygresyjnego DKK, które przybyły w komplecie przyszło wielu potomków lwowiaków i kresowian, którzy po II wojnie zostali osiedleni w Kłodzku. Licznie reprezentowany był też Kłodzki Chór Kameralny Concerto Glacensis, który
w 2010 roku w trakcie swojego pobytu na zach. Ukrainie był oprowadzany przez Beatę Kost. Nasz gość obok pracy przewodnika, od wielu lat pisze artykuły dotyczące historii miasta i dawnych województw Rzeczypospolitej. Prowadzi audycje radiowe, a także strony na portalu społecznościowym
Cmentarz Łyczakowski oraz Damski Lwów. Jest inicjatorką i współinicjatorką projektów promujących kulturę polską we Lwowie. Podczas spotkania Beata Kost prezentowała swoją książkę „Kobiety ze Lwowa”, która ukazała się w październiku 2017 roku w wydawnictwie „Marginesy”. Jest to zbiór opowieści o 33 Polkach z różnych wieków związanych ze Lwowem. Postacie znane bardziej lub mniej, z różnych klas społecznych, o rozmaitych życiorysach. Bohaterki Kost to, nauczycielki, aktorki, pisarki i skandalistki. Autorka układa z nich historię Lwowa, którą w dużej mierze ukształtowały właśnie wybitne kobiety. Mamy więc tu postaci rodem z I Rzeczypospolitej jak Frania Świętoszanka – muza opisywana w wierszach Filippo Buonaccorsiego, Jadwiga Łuszkowska, będąca kochanką króla Władysława IV Wazy, matka króla Jana III Sobieskiego Teofila, czy Dorota Daniłowiczówna – ksieni benedyktynek lwowskich. Najbliższe autorce są panie żyjące w XX w., jak: Łucja Charewiczowa – historyk, pracownik naukowy UJK, kustosz Muzeum Historycznego, autorka pionierskich prac o historii średniowiecznego Lwowa. Karolina Lanckorońska, która została pierwszą we Lwowie dopuszczoną do habilitacji kobietą, oraz profesor filozofii Izydora Dąmbska – sanitariuszka podczas kampanii wrześniowej, żołnierz Armii Krajowej, a także krytyk reżimu komunistycznego i głosicielka wolności badań naukowych. To właśnie jej lwowianin Zbigniew Herbert dedykował swój wiersz „Potęga smaku”. Oczywiście w książce Beaty Kost pojawia się też cała plejada kobiet kultury m.in.: aktorka Helena Modrzejewska, autorka niezapomnianego dramatu „Moralność Pani Dulskiej” Gabriela Zapolska, czy poetka Maryla Wolska. Autorka z dziennikarską wnikliwością wyłapuje smaczki i szczegóły biograficzne, odtwarza dawną stolicę Kresów w sposób niezwykle plastyczny. Odnosimy wrażenie, iż przechadzamy się nieistniejącymi już uliczkami wraz z bohaterkami. Wrażenie to z pewnością potęguje zbiór fotografii, którymi opatrzony jest każdy kobiecy portret, dokładne adresy zamieszkania opisywanych postaci, a także szczegółowe scharakteryzowanie ich wyglądu, stylu życia i zwyczajów. Tematy lwowskie tak zafrapowały publiczność, że trwające dwie godziny spotkanie minęło błyskawicznie. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie z Beatą Kost, która zapowiedziała drugą część „Kobiet ze Lwoaw”. Po prezentacji książki przyszedł czas na pytania, autografy i rozmowy kuluarowe. Książka znajduje się w zbiorach naszej biblioteki zapraszamy do lektury.