57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. 74 865 74 80, e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.klodzko.pl

Kłodzka Biblioteka będzie tworzyła Cyfrowe Archiwum Tradycji LokalnejBiblioteka w Kłodzku bierze udział w projekcie Ośrodka KARTA – Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL). Projekt CATL ma na celu stworzenie społecznego archiwum, dokumentującego lokalną przeszłość.

Ośrodek KARTA  – czerpiąc z ponad 20-letniego unikalnego doświadczenia oferuje pomoc w tworzeniu w bibliotekach społecznych archiwów historii lokalnej.

W ramach projektu biblioteka planuje pozyskiwać i gromadzić różne materiały  źródłowe (dzienniki, pamiętniki, fotografie, listy, dokumenty osobiste, kroniki itp.). Zebrane, opracowane i zdigitalizowane materiały będą udostępniane na miejscu w bibliotece oraz na stronie internetowej http://klodzko.archiwa.org.

ZOBACZ TEŻ

Skip to content