Komiks w bibliotece – szkolenie dla bibliotekarzy

Pracownicy bibliotek publicznych z powiatu kłodzkiego uczestniczyli w szkoleniu Biblioteka dla młodego człowieka – „W świecie książek i komiksów”. Zajęcia przeprowadził Michał Traczyk – dr, literaturoznawca, redaktor „Zeszytów Komiksowych”, współzałożyciel
i członek zarządu Fundacji Instytut Kultury Popularnej (www.fundacja-ikp.pl), autor monografii poświęconej śpiewaniu poezji oraz współredaktor czterech innych książek naukowych, w tym ostatniej zatytułowanej „Komiks i jego konteksty”, opublikowanej w 2014 roku.
Od stycznia 2018 roku jest zatrudniony w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, w której kieruje Pracownią Komiksu.

W pierwszej części szkolenia zaprezentował autorską prezentację o historii komiksu. Omówione zostały główne cechy komiksu czyli kreska, wypełnienie konturów, kształty dymków oddające nastroje bohaterów, a także rola postaci. Poznaliśmy twórców
i okresy rozwoju komiksu. Przedstawiony został też komiks polski, od początków sięgających XIX wieku po czasy współczesne. W drugiej części Michał Traczyk bazując na doświadczeniach Pracowni Komiksu opowiedział o sposobach wykorzystania komiksu do
pracy z czytelnikami w bibliotece.

Mamy nadzieję, że uzyskane informacje przydadzą się w pracy bibliotekarzy, ponieważ coraz więcej bibliotek kupuje do swoich zbiorów komiksy.

Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.