Krzysztof Karwowski

Krzysztof Karwowski (ur. 1971) – poeta, dyplomowany animator społeczno-kulturalny. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Opolskiego. Nauczyciel akademicki. Jako poeta debiutował w 1995 na łamach Nowego Nurtu. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany: otrzymał m.in. I nagrodę stowarzyszenia LOGOS (Świdnica 1996), I nagrodę im. S. Flukowskiego (Szczecin 1997), I nagrodę konkursu poetyckiego „O Gałązkę Oliwną” (Opole 2001). W 2004 roku przyznano mu Nagrodę Miasta Broumova (Republika Czeska) za szczególny wkład w promocję miasta. Wielokrotny współorganizator Polsko-Czeskich Spotkań z Poezją po stronie polskiej i czeskiej. Publikowany w kraju (Fraza, Kresy, Studium, Arkusz, Topos, Stronica Śnieżnicka, Nowy Nurt, Odra i inne) oraz za granicą (Holandia, Serbia, Kanada, Francja, Republika Czeska, Brazylia, Korea Południowa). Jako artysta plastyk debiutował wystawą Wobec samotworzenia (Nowa Ruda 1995, wystawa rzeźby i instalacji). Zdjęcia i koncepty fotograficzne prezentuje od 2003 roku. Autor publikacji: Obieg w naturze (1992, zbiór wierszy), Nenia na jabłko (1995, przekład wierszy H. M. Enzensbergera), Nocny rejs (1996, przekład wierszy I. Bachman), Chlewy przywołują swoje świnie (1998, zbiór wierszy), H i Q (1999, zbiór wierszy haiku), katAtonia wymiAru (2001, wystąpienia konferencyjne), Tchnąć duszę, animacja na styku kultur (2003, praca poświęcona animacji pogranicza polsko-czeskiego) oraz artykułów naukowych z zakresu pedagogiki. Pomysłodawca i współzałożyciel muzycznej grupy konceptualnej FreeOnJazgot, z którą występuje od 2005 roku. Tłumacz języka czeskiego, m.in. czeskiej poezji współczesnej.

krzysztofkarwow