57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. 74 865 74 80, e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.klodzko.pl

Laureaci I Kłodzkiego Dyktanda 2012


Laureaci I Kłodzkiego Dyktanda 2012

Protokół z I Kłodzkiego Dyktanda 2012
Jury w składzie: Iwona Finokiet, Izabela Warzecha, Krzysztof Mąka – przewodniczący.

Po sprawdzeniu 12 prac wyłoniło finalistów I Kłodzkiego Dyktanda 2012.
Kłodzkim Mistrzem Ortografii 2012 został pan Jerzy Kalita.

Zwycięzca otrzymał  Nagrodę Główną – Pióro Burmistrza Miasta Kłodzka Bogusława Szpytmy.
Pierwszym Kłodzkim Wicemistrzem Ortografii 2012 została pani Anna Cwykiel.
Drugim Kłodzkim Wicemistrzem Ortografii 2012 został pan Roman Perek.
Wicemistrzowie otrzymali nagrody książkowe. Wszyscy finaliści otrzymali Dyplomy.

 

Izabela Warzecha, Krzysztof Mąka, Burmistrz Miasta – Henryk Urbanowski,

Sekretarz Urzędu – Marcin Nowakowski, Drugi Kłodzki Wicemistrz Ortografii – Roman Perek

Izabela Warzecha wręcza nagrodę Pierwszemu Kłodzkiemu Wicemistrzowi Ortografii 2012, którym została pani Anna Cwykiel.

Kłodzkim Mistrzem Ortografii 2012 został pan Jerzy Kalita.

Zwycięzca otrzymał  Nagrodę Główną – Pióro Burmistrza Miasta Kłodzka Bogusława Szpytmy.

 

Laureaci I Kłodzkiego Dyktanda 2012

ZOBACZ TEŻ

.

.

Skip to content