Lidia Amejko odwiedziła biblioteki powiatu kłodzkiego

W pierwszy poniedziałek listopada (04.11.2019 r.) w trzech bibliotekach powiatu kłodzkiego gościła Lidia Amejko – pisarka pochodząca z Wrocławia, która promowała swoją książkę „Obrus, który został zaproszony na obiad”. Spotkania w bibliotekach: w Kłodzku, Nowej Rudzie i Bystrzycy Kłodzkiej odbyły się w ramach zadania „III Podróż z książką po ziemi kłodzkiej – Literacki Dolny Śląsk” dzięki dofinansowaniu projektu przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
Każde ze spotkań było inne. Pierwsze w bystrzyckiej bibliotece, na które przyszli uczniowie rozpoczęło się prezentacją fragmentu audiobooka „Obrus, który został zaproszony na obiad” w wykonaniu Artura Barcisia. Była w nim mowa o Światowym Kongresie Intelektualistów, który odbył się w 1948 roku we Wrocławiu oraz o roli Iglicy wrocławskiej. Na bazie tej opowieści autorka mówiła
o swojej twórczości: o tym jak ważna dla niej jest metafora, że bawi się językiem
i konwencjami, często posługuje się też groteską. Opowiadała też o swoich inspiracjach
i poszukiwaniach. Tu dużą rolę w jej pisarstwie odgrywa Wrocław, jego historia
i wielokulturowość. Jest pisarką poszukującą, która stawia sobie pytanie jak to mogłoby być ?, poszukuje ukrytych znaczeń i sensów.

Na spotkanie w Filii nr 3 noworudzkiej biblioteki w Słupcu przyszło liczne grono słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mimo, że nie znali twórczości Lidii Amejko, mieli wiele pytań i byli bardzo zainteresowani spotkaniem z pisarką. Autorka dużo mówiła o swojej nowej książce, która powstawała przez 16 lat. Jej bohaterem jest płaszcz, który z czasem traci cechy przedmiotu i staje się osobą. W historii jego życia ukazana są dwa totalitaryzmu: faszyzm i komunizm. Autorka wysłała część tej książki na ogłoszony przez Wrocławski Teatr Współczesny wspólnie z miastem Wrocław konkurs. Uzyskała II nagrodę i od 2016 r. Teatr Współczesny wystawia jej sztukę „Silesia Silentia”.

Kłodzki Salonik Prasowy zgromadził osoby, którym książki i sztuki autorki były znane, dlatego spotkanie przybrało formę rozmowy z czytelnikami. Padały pytania o warsztat pisarski i plany na przyszłość. Dużym zainteresowaniem cieszyła się promowana książka, którą można było kupić i uzyskać autograf autorki. (K.L-N.)