Lipiec 1973 rok.

Schody ratusza od lewej (górny rząd) stoją: Hanna Bielawska, Zofia Tabak, Helena Plechoć, Elżbieta Kowalska-Święcicka, Lucyna Abrams, Maja Dzierżyńska (kier. BWA), poniżej od lewej: Maryla Bereszczańska, Zofia Łukaszewicz.