Lutowe DKK

Czy warunki pogodowe, czy też tematyka, a może ferie spowodowały, że na lutowe spotkanie Dygresyjnego Dyskusyjnego Klubu Książki stawiła się tylko jedna osoba.