Matuszkiewicz Antoni

Antoni Matuszkiewicz, urodził się we Lwowie, w rodzinie nauczycielskiej, 13 sierpnia 1945 roku. Osiem miesięcy później jego rodzina opuściła Lwów i po dwuletnim pobycie w Oleśnie Śląskim osiadła w Świdnicy. Ukończył tutaj liceum im. Jana. Kasprowicza. W latach 1963 – 1968 studiował na Uniwersytecie Wrocławskim historię, równolegle uczęszczając na zajęcia międzywydziałowego Studium Kulturalno-Oświatowego. W roku 1976 ukończył Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
We wrześniu 1968 roku został zatrudniony w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Świdnicy. Po dwóch latach przeniósł się do Świdnickiego Ośrodka Kultury, a w roku 1973 przeszedł do świdnickiego Muzeum Dawnego Kupiectwa. W latach 1976 – 1979 był dyrektorem tej placówki. W 1979 roku rozpoczął pracę w Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu. Zorganizował i prowadził do grudnia 1981 roku pismo związkowe „Niezależne Słowo”. Później pracował jako robotnik w wytwórni świec „Galess”. W latach 1987 – 1988 był instruktorem działu wydawniczego Wojewódzkiego Centrum Kultury i Sztuki „Zamek Książ”, gdzie przygotowywał „Materiały Repertuarowe” a także prowadził własną rubrykę w „Informatorze Kulturalnym i Turystycznym Województwa Wałbrzyskiego”.
W latach 1989 – 1990, był zastępcą redaktora naczelnego wznowionego „Niezależnego Słowa”.
Prowadził własne wydawnictwo “Pluton”, w którym opublikował ponad 20 tytułów – zarówno autorów związanych z regionem, jak i klasyków literatury światowej (Sandor Petofi, Janos Pilinszky, Kahlil Gibran).
W roku 1972 w miesięczniku Odra” ukazały się jego wiersze. W latach 1980 i 1982 wrocławskie „Ossolineum” wydało zbiory jego poezji: „Czyste powietrze” i „Lżejsze od Ziemi”. W 1986 w Wydawnictwie Literackim w Krakowie ukazał się cykl prozy poetyckiej pt. „Góry Kamienne”. Następne książki poetyckie to: „Rebeka”(1988), „Nowy Rok”(1989), „Spojrzeć najdalej”(1991), „Droga do Iwonicza”(1993), „Eden”(1994). W roku 2000. ukazał się w ramach Biblioteki Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zbiór liryków „Vox celestis”. Opublikował dotychczas dwa tomy prozy – „Dochodzenie”(1998) i „Subatlantyk” (2000, nakładem Instytutu Wydawniczego „Świadectwo” w Bydgoszczy). Również w 2000. roku wyszedł w Świdnicy jego wywiad z Andrzejem Szyszko-Bohuszem pt. „Świadomość światła”.
Opracował wydaną w Świdnicy, w 1995 roku antologię „Cień serca” oraz „Almanach Wałbrzyski” prezentujący ponad stu autorów z terenu ówczesnego województwa (1997). Współredagował „Czas opowiadania”, antologię młodych prozaików dolnośląskich. Jest autorem kilku utworów dramatycznych („Pokutny krzyż” – nagroda w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki i Teatru Polskiego we Wrocławiu w 1990 roku, premiera w Teatrze Polskiego Radia – oraz „Pokaz mody”, „Hotel EUROPA”, „Monsignore”, słuchowisko „Pan Sziwa” emitowane przez Polskie Radio Wrocław). Posiada liczne publikacje w prasie kulturalnej w całym kraju (m.in. „Format” – Wrocław, „Fraza” – Rzeszów, „Borussia” – Olsztyn, „Krasnogruda” – Sejny, „W drodze” – Poznań, „Więź” i „Dialog” – Warszawa, „Tytuł” – Gdańsk itd.). Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
W roku 1996 przeniósł się do Stronia Śląskiego, a rok potem do Starego Gierałtowa w Górach Złotych. Na terenie Ziemi Kłodzkiej organizował spotkania literackie w ramach Wszechnicy Literackiej SPP. Latem 1999 roku przeprowadził Plener Literacki nad Białą Lądecką. Z końcem tego samego roku zaczęło ukazywać się redagowane przez niego pismo regionalno-artystyczne „Stronica Śnieżnicka”.

Od 2008 r. mieszka w Czechach (Martínkovice koło Broumova). Uczestniczy w dorocznych Dniach Poezji w Broumovie, Polsko-Czeskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej i międzynarodowych plenerach artystycznych. Członek-założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Członek honorowy Polsko-Czeskiej Grupy „Poeci 97”.
Antoni_Matuszkiewicz_2